Đồ chơi xe Ford Ranger: Thanh giá nóc gắn cho xe Ford Ranger XLS XLT

Đồ chơi xe Ford Ranger: Thanh giá nóc gắn cho xe Ford Ranger XLS XLT