Đồ chơi xe Ford Ranger: Thanh giá nóc gắn tiện lợi và đẹp cho xe Ford Ranger XLT XLS