Đồ chơi xe Ford Ranger: Nắp thùng cơ xe Ford Ranger CarryBoy GRX hoặc SX thể thao và hầm hố

Đồ chơi xe Ford Ranger: Nắp thùng cơ xe Ford Ranger CarryBoy GRX hoặc SX thể thao và hầm hố