Đồ chơi xe Ford Ranger: Chiếc bán tải Ford Ranger màu trắng độ mặt calang có đèn hai bên đẹp và nổi bật

Đồ chơi xe Ford Ranger: Chiếc bán tải Ford Ranger màu trắng độ mặt calang có đèn hai bên đẹp và nổi bật