Đồ chơi xe Ford Ranger: Chiếc bán tải Ford Ranger màu trắng gắn mặt nạ chữ Ford có đèn 2 bên đẹp và sang

Đồ chơi xe Ford Ranger: Chiếc bán tải Ford Ranger màu trắng gắn mặt nạ chữ Ford có đèn 2 bên đẹp và sang