Đồ chơi xe Ford Ranger: Chiếc bán tải Ford Ranger nổi bật hơn với mặt calang chữ Ford có đèn 2 bên

Đồ chơi xe Ford Ranger: Chiếc bán tải Ford Ranger nổi bật hơn với mặt calang chữ Ford có đèn 2 bên