Đồ chơi Ford Ranger: Chiếc Ford Ranger cực hầm hố với mặt calang kiểu Ranger Raptor và cản trước KSC

Đồ chơi Ford Ranger: Chiếc Ford Ranger cực hầm hố với mặt calang kiểu Ranger Raptor và cản trước KSC