Chiếc bán tải Ford Ranger màu trắng gắn vè che mưa và nhiều món đồ chơi khác giúp xe nhìn cứng cáp hơn

Chiếc bán tải Ford Ranger màu trắng gắn vè che mưa và nhiều món đồ chơi khác giúp xe nhìn cứng cáp hơn