Xe Ford Ranger gắn ốp sườn, ốp hông cứng cáp và hầm hố hơn nhiều

Xe Ford Ranger gắn ốp sườn, ốp hông cứng cáp và hầm hố hơn nhiều