Ốp sườn, ốp hông bản lớn màu đen dành cho xe Ford Ranger

Ốp sườn, ốp hông bản lớn màu đen dành cho xe Ford Ranger