Ốp nắp capo con tê giác màu đen cam độ xe Ford Ranger

Ốp nắp capo con tê giác màu đen cam độ xe Ford Ranger